ברכות לחתונה מהמקורות

"יברככם השם וישמרכם

יאר השם פניו אליכם ויחונכם

יישא השם פניו אליכם

וישם לכם שלום" (ספר במדבר)

באהבה עולמית.

הרבה אושר ומזל טוב, ברכות ואיחולים לרגל נישואכם.

שתזכו להקים בית נאמן בישראל ותהיה שרויה בניכם הברכה "אהבה שאינה תלויה בדבר" כמו אהבתם של דוד ויהונתן.

 

 

ברכה לחתונה מהמקורות, ברכות לחתונה מהמקורות, מרכה מהמקורות